Savoi SM 79

Czy wpadl juz Wam w lapki model bombowca Savoia M.79 w 1:48 z Trumpetera
albo Cllassic Airframes? Na czeskiej stronie MPM oba modele sa oferowane w
roznych cenach: Trumpeter 1199 Kcs a Cl.Airfr. 1599Kcs. Ktory wybrac? Ktory
lepszy?
pozdr jacek
Reply to
tybel
Loading thread data ...
.....Savoia M.79 w 1:48 z Trumpetera
(żywice do wnętrza i ciekawe kalkomanie) - żadnego nie widziałem na żywo. Z tego co pamiętam Trumpeter ma pancerne oszklenie, zamknęte stanowisko górnego sztrzelca, za małe usterzenie i za duże silniki oraz ubogie wnetrze i przesadnie "ugiete" płotno poszycia. CA - nieprawidłowy obrys wierzchu kadłuba między silnikiem kadłubowym a kabina pilota, za długą gondolę dolnego strzelca. Tu jest porównanie:
formatting link
jest nieco łatwiejszy w montażu. Wojtekp.
Reply to
woperk
Witam.
Classic'a posiadam a Trumpetera oglądałem dość dokładnie, czytałem też recenzję- porównanie obu modeli. Każdy ma wady i zalety ale chińczyk wygląda na lepiej dopasowanego, ma mechanizację płata i torpedę. Reasumując gdybym teraz miał wybierać kupiłbym Trumpetera.
Pozdrawiam Darek.
Reply to
Darek
dzieki za info! pozdr jacek U¿ytkownik "Darek" snipped-for-privacy@WYTNIJTOwp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl... > Witam. > > Classic'a posiadam a Trumpetera ogl±da³em do¶æ dok³adnie, czyta³em te¿ recenzjê- > porównanie obu modeli. Ka¿dy ma wady i zalety ale chiñczyk wygl±da na lepiej > dopasowanego, ma mechanizacjê p³ata i torpedê. Reasumuj±c gdybym teraz mia³ > wybieraæ kupi³bym Trumpetera. > > Pozdrawiam Darek. > > > -- > Wys³ano z serwisu OnetNiusy:
formatting link
Reply to
tybel
tego mi trzeba bylo:)) dzieki!!! pozdr jacek U¿ytkownik snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
formatting link
Trumpeter jest nieco ³atwiejszy w monta¿u. > Wojtekp. > > > > -- > Wys³ano z serwisu OnetNiusy:
formatting link
Reply to
tybel

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.