Szybowiec ELF z Blejzyka - male pytanka

CzeϾ Grupowicze,
Po d³ugim okresie nie pisania a tylko czytania postanawiam nadrobiæ straty
;P
Wiêc pierwsza sprawa dotyczy w/w szybowczyka, który naby³em ostatnio.
Jako ¿e jest to pierwszy z moich szybowców, który jest z zestawu i w³aœciwie
ma mi s³u¿yæ do nauki latania (a czy to dobra decyzja to nie wiem ;) mam
pytanie dotycz¹ce instrukcji, której chyba z nim nie dosta³em/ jej nie
dodaj¹ ;)
Przyznam siê ¿e czyta³em opis z PWM'u i mam trochê w¹tpliwoœci co do mojego
modelu. Mianowicie nie ma na skrzyd³ach narysowanych lotek i siê zastanawiam
czy naprawdê listwa balsowa bêdzie tam wklejona aby mo¿na by³o je bez
problemu odci¹æ ;) Po drugie pytanie dotyczy statecznika. V mi nie
przeszkadza ale siê zastanawiam nad spraw¹ jej sterowania. Mam co prawda
aparaturkê z mixerem ale czy to jest potrzebne skoro planujê zastosowanie
lotek. Wtedy miksowanie nie bêdzie chyba potrzebne?? a tylko zastosowanie V
jako wysokoœci. Chyba ¿e siê mylê??
Mam te¿ pytanie dotycz¹ce mocowania skrzyd³a. W tym co wyczyta³em i
zauwa¿y³em na PWM'ie to do mocowania s¹ u¿yte œrubki z PCV. Czy mam to tak
zrobiæ aby one mocowa³y skrzyde³ko czy zrobiæ tak jak gdzieœ wyczyta³em ¿e
lepiej zamocowaæ skrzyd³o na gumkach aby w razie przyglebienia by³o ma³e
prawdopodobieñstwo jego zniszczenia??
A mo¿e ktoœ z Was szanowni Grupowicze ma jak¹œ dokumentacjê do tego modelu
albo ma jakieœ z nim doœwiadczenie??
Z modelarskimi pozdrowieniami - Pawe³ "Klipa" Bednarczyk -
formatting link
--> Hobby --> Modelarnia ;)
Reply to
Pawel "Klipa" Bednarczyk
Loading thread data ...
Podświetl skrzydło mocnym źródłem światła.Listwa powinna dać zacienienie
Wtedy miksowanie nie będzie chyba potrzebne?? a tylko zastosowanie V
Jeżeli sa lotki usterzenie V tylko jako ster wysokości.
Jeżeli to twój pierwszy model to zamocowanie skrzydeł na gumach będzie bardziej elastyczne i przy twardych lądowaniach mniej urazowe.
Pozdrawiam Paweł S.
Reply to
pawels13
Witam, Dziêki PawelS za podpowiedzi. Z pozdrófkami - Pawe³B :)
Reply to
Pawel "Klipa" Bednarczyk
Nie koniecznie!
Domiksowanie lotek ze sterem wysokosci (skrecasz lotkami, a model dolacza tez ster keirunku) bardzo poprawia efektywnosc zakretu! Oczywiscie nadajnik musi meic taki mikser.
Reply to
sector
Chociaz oczywiscie mozna to "domiksowac" recznie, skrecajac obydwoma drazkami.
Reply to
sector
Witam, Tylko ¿e ja siê dopiero mam zamiar nauczyæ latania wiêc liczê na czêste przyglebienia, no chyba ¿e jest kto¶ z okolicy Gliwic, Tychów, Miko³owa,Katowic kto mi w pilota¿u pomo¿e :) i mnie conieco nauczy?? Pozdrawiam - Pawe³ "Klipa" Bednarczyk -
formatting link

Reply to
Pawel "Klipa" Bednarczyk
To niepotzrebnie wydawales tyle kasy i wkladales tyle pracy.
Polecam na poczatek ten model:
formatting link
Reply to
sector
witam. Zdecyduj się czy domiksowujesz do lotek ster wysokości czy ster kierunku. Pozdrawiam Paweł S.
Reply to
pawels13WYTNIJTO
ster kierunku ;o)
Reply to
sector
Użytkownik sector napisał:
Witam i w 100% potwierdzam. Bardzo sympatyczny szybowszczyk :) Kadłub jest trochę delikatny (mój po licznych "kretach" pękł juz w kilku miejscach), ale skrzydło praktycznie niezniszczalne. Fotki z klejenia i oblotu są tu:
formatting link
Reply to
Grzegorz Kurczyk

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.