Tiger Moth 1/3 scale od Toni Clark

Witam,
poszukuję posiadaczy tego pięknego modelu. Ale takich co już latają.
Potrzebuję podejrzeć trochę szczegółów i porozmawiać o tym modelu.
Sławek
Reply to
Slawek
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.