Wybieram się w sobotę na Żar - kto jeszcze ?

Będzie może ktoś z Was. Będę z moim przechodzonym Jerrym 400.
Żałuję bardzo że nie byłem na pikniku
Pozdrawiam Piotr Piechota
Reply to
Piotr Piechota
Loading thread data ...
Zmieniłem email teraz snipped-for-privacy@wp.pl
Reply to
Piotr Piechota

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.