Zapłon piezo w silnikach benzynowych

Czy ktoś z grupowiczów spotkał się za zastosowaniem takiego rozwiązania w modelarskich silnikach benzynowych (ewentualnie w przeróbkach)?

Reply to
Skazoo Bemowo RC
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.