zwichrowanie platów

Witam.. skladam malego gornoplata.. w instrukcji napisane.."zwichrowac
platy -3mm" doslownie.. o co chodzi?
Reply to
Szymon
Loading thread data ...
To znaczy na końcu skrzydła pod spływem podłożyć klocek 3mm i czekać az się wykrzywi:-) wichrowanie platów wychodzi bardzo dobrze gdy sie okleja papierem jakopońskim.
Reply to
Bartek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.