Dobór średnicy rury

Witam,
Potrzebuje wykonać układ, który będzie przetaczał 75 m3 powietrza/gazu na
godzinę. Na końcu będzie, np. wentylator, który zasysa i wytwarza
podciśnienie załóżmy 70 kPa. Jakiej średnicy rury musze użyć, aby przetoczyć
taka ilość gazu w układzie, który ma np. 5 m długości, aby spadek ciśnienia
na końcu rury nie był zbyt duży? Wszelkie zakrzywienia układu wykonam jak
najbardziej łagodnie. Czy lepiej dać rurę o mniejszej czy większej średnicy?
Z tego, co się orientuje podciśnienie, które wytwarza silnik spalinowy jest
chyba podobne wiec może jakoś wzorować się na tamtym układzie? Pozostaje
tylko kwestia długości "dolotu".
Pozdrawiam
Reply to
CRAY
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.