Dobór średnicy rury

Witam,

Potrzebuje wykonać układ, który będzie przetaczał 75 m3 powietrza/gazu na godzinę. Na końcu będzie, np. wentylator, który zasysa i wytwarza podciśnienie załóżmy 70 kPa. Jakiej średnicy rury musze użyć, aby przetoczyć taka ilość gazu w układzie, który ma np. 5 m długości, aby spadek ciśnienia na końcu rury nie był zbyt duży? Wszelkie zakrzywienia układu wykonam jak najbardziej łagodnie. Czy lepiej dać rurę o mniejszej czy większej średnicy? Z tego, co się orientuje podciśnienie, które wytwarza silnik spalinowy jest chyba podobne wiec może jakoś wzorować się na tamtym układzie? Pozostaje tylko kwestia długości "dolotu".

Pozdrawiam

Reply to
CRAY
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.