Jak pomierzyć ciśnienie gazów o temp. 600ºC ?

Witam. Problem jak w temacie muszę pomierzyć ciśnienie gazów, których temp. sięga 600ºC. Czy istnieją przetworniki ciśnienia działające w kontakcie z medium o tak wysokiej temp. ? Pomiar dotyczy rozprężania gazyfikowanego styropianu podczas zalewania formy żeliwem. Zgazowanie trwa ok 2s i chciałbym pomierzyć ciągły rozkład ciśnienia jakie panuje w formie podczas zalewania.

Reply to
patronus
Loading thread data ...

Żaden problem. Albo za pomocą "świńskiego ogona" (wspomniana już wcześniej rurka impulsowa) albo za pomocą membrany separującej. Każdy szanujący się producent aparatury pomiarowej ma coś takiego w ofercie.

Reply to
Krenauer

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.