Re: Jak pomierzy? ci?nienie gazów o temp. 600?C ?

Dzięki, nie wiem czy ta rurka nie zmieni mi parametrów układu.Czy nie
zwiększy mi się objętość układu o tę rurkę?
Reply to
patronus
Loading thread data ...
zwiększy mi się objętość układu o tę rurkę?
Zwiększy się, ale rurka ma być małej średnicy, więc powinno to być nieistotne.
J
Reply to
Agent 0700

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.