Jak to rozwiazac? i czemu takie rozwiazanie?

UŻYTECZNOŚĆ DANYCH
Proszę wybrać jedną z podanych odpowiedzi.
Instrukcja:
W tej części testu każde zadanie uzupełnione jest dwiema informacjami oznaczonymi
liczbami 1. i 2. Należy podjąć decyzję czy informacje te są wystarczające, aby
odpowiedzieć na postawione pytanie. Do wyboru jest pięć odpowiedzi:
A. wykorzystanie informacji 1. wystarcza do odpowiedzi na pytanie
B. wykorzystanie informacji 2. wystarcza do odpowiedzi na pytanie
C. obie informacje 1. i 2. razem pozwolą odpowiedzieć na pytanie
D. zarówno informacja 1. jak i informacja 2. niezależnie od siebie pozwalają
odpowiedzieć na pytanie
obie informacje 1. i 2. nie są wystarczające aby odpowiedzieć na pytanie
Jeśli proporcja chłopców do dziewcząt uczęszczających do szkoły S w 2005 roku
wynosiła 1:2, to jak będzie wyglądała ta sama proporcja w roku 2006?
1. W 2006 roku do szkoły S uczęszczało o 50 chłopców więcej niż w roku 2005.
2. W 2006 roku do szkoły S uczęszczało o 50 dziewcząt więcej niż w roku 2005.
Reply to
Michal Wornakow
Loading thread data ...
Informacje obie z osobna sa bezuzyteczne, bo nie wiemy nic o drugiej plci.
Informacje obie razem pozwalaja powiedziec ze proporcja jest teraz wyzsza niz przed rokiem, ale nie bardzo wiadomo o ile. No, jest gorna granica 1:1, a dokladniej 51:52.
J.
Reply to
J.F.

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.