Materiały typu SAP

Witam!

Czy ktoś może napisać cóż to takiego? Gdzie ma zastosowanie? Z tego co wiem, jest to jakiś rodzaj spieku metalowo-ceramicznego.

pozdrawiam andie

Reply to
andie
Loading thread data ...

ZTCP jest to Sintered Aluminum Powder, czyli spiek proszków aluminium i tlenku aluminium. Odpal

formatting link
daje np.:
formatting link

Reply to
melon

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.