Przeliczenie

Witam, mam problem z przeliczeniem jednostek.
Sporz±dzam audyt energetyczny i w celu wyliczenia oszczędno¶ci z modernizacji muszę do wzoru wstawić warto¶ć stałej opłaty miesięcznej
zwi±zanej z dystrybucj± i przesyłem energii wykorzystanej do ogrzania wody. "Dla gazu warto¶ć ta równa się stałemu składnikowi wyznaczonemu na jednostkę mocy umownej w miesięcznym okresie rozliczeniowym przeliczonemu na zł/(MW*m-c)." rozp. Ministra Infrastruktury w sprawi zakresu i form audytu energetycznego...
Gazownia podaje nastepuj±ce opłaty -stała w zł/m-c -zmienna w zł/m3 gazu -oplata za paliwo zł/m3
Jak to zrobić :P?
Add pictures here
âś–
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
oOo wrote:

A na kursie nie uczyli? Ja tam audytow nie sporzadzam, ale z wymienionych przez Ciebie masz oplat stalych - sztuk jeden. Dzielisz przez moc na ktora uzytkownik ma podpisana umowe i masz skladnik staly/jednostka. Czy sie myle?
Wieslaw
Add pictures here
âś–
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Polytechforum.com is a website by engineers for engineers. It is not affiliated with any of manufacturers or vendors discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.