Reburning-redukcja emisji NOx w energetyce

Loading thread data ...

Witam! Podstawową metodą obniżenia emisji tlenków azotu we wszystkich rodzajach kotłów energetycznych jest dwustrefowe spalanie paliwa. Polegające na tym, że w pierwszej strefie spalanie paliwa odbywa się w warunkach niedomiaru powietrza. Dzięki temu w tej pierwszej strefie utrzymuje się na tyle znaczące stężenie tlenku węgla, ze spaliny wykazują charakter silnie redukcyjny i generowane w wysokich temperaturach płomienia tlenki azotu są natychmiast redukowane do postaci azotu poprzez niezmiernie aktywny tlenek węgla. Tak wygenerowane gorące spaliny muszą zostać w pierwszej strefie spalania dostatecznie intensywnie schłodzone i dopiero wówczas do strumienia ochłodzonych spalin doprowadzane jest powietrze dodatkowe w odpowiednim nadmiarze umożliwiające dopalenie nie spalonej części tlenku węgla. Ale ponieważ to dopalanie spalin zachodzi w niższej temperaturze stąd też ilość wygenerowanych w tych warunkach tlenków azotu jest znacznie niższa. Opiszę bardzo nietypowe rozwiązaniami konstrukcyjnymi takiego procesu spalania: W przypadku tym w pierwszym etapie pył węglowy był spalany w poziomej komorze cyklonowej w której temperatura pracy była tak dobrana, że ciekły żużel gromadził się na ściankach lekko pochylonej komory ściekał grawitacyjnie do układu odżużlania. A ochłodzone do temp chyba 1100 lub 1200 stopni Celsjusza spaliny kierowane były do drugiej części kotła do palnika drugiego stopnia, gdzie ulegały dopaleniu z odpowiednim nadmiarem powietrza. Pozdrawiam Andrzej

Reply to
Andrzej Gdula

Dnia Sun, 28 Nov 2004 18:25:57 +0100, Krzysiek napisał(a):

Polecam zainteresować się technologią fluidalnego spalania. Możesz przeczytać mój referat o kotłach fluidalnych na stronie

formatting link
w zakładce kotły fluidalne

Reply to
Rocken

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.