Połacznia międzysystemowe w energetyce.

Jakie Polska ma połaczenia z innymi systemami energetycznymi ? Jak duże moce można przetransferować ? Obecnie w którym kierunku płynie prąd ?

Gdzie o tym można poczytać ?

Tomasz <NOTO>

Reply to
Tomasz
Loading thread data ...

Bardzo duzo informacji znajdziesz w biuletynach na

formatting link
oto kawalek o wspolpracy z CENTREl'em

"Polski system elektroenergetyczny od 1996 roku pracuje synchronicznie z systemami Europy Zachodniej w ramachbloku regulacyjnego-rozliczeniowego CENTREL. Blok CENTREL pracował w przedziale ±80 MWh/h przez 98,09 proc. czasu wpierwszym półroczu 2003 roku i 96,94 proc. wdrugim półroczu."

Reply to
NoRek

tu sa najnowsze informacje i ladna mapka z moca i kierunkiem wymiany

formatting link

Reply to
NoRek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.