Rura calowa

Loading thread data ...
Szukam, czytam i nie za bardzo wiem.
"Szereg grubo¶ci ¶cianek te¿ wywodzi siê z systemu w calach, który do okre¶lenia wielko¶ci u¿ywa u³amków. Grubo¶ci ¶cianek dla "Pipe" tworzy szereg "Schedule" (40, 60, 80, 120, ...), prze³o¿ony dla niektórych wymiarów na szereg ciê¿arowy (STD, XS, XXS). Te warto¶ci przeliczone na milimetry tworz± czê¶æ szeregu grubo¶ci ¶cianek."
Sch to Schedule? a Std to Standard?
Chyba poproszê o rybê, bo z wêdki nie potrafiê skorzystaæ.
Robert
Reply to
Robert Wańkowski
No i prawie masz. Teraz zobacz ile to jest ten Std dla 1NPS i dla 2NPS, odejmij dwie grubości od zewnętrznej średnicy i dostaniesz... wewnętrzną. Teraz możesz porównywać proporcje. Dokładnie nie będzie bo te wartości zanim się ustandaryzowały w postaci ASME B36.10, to trochę się pomieszały. Poza tym grubość ścianki ma tolerancję -12.5%. Konrad
Reply to
Konrad Anikiel

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.