silnik na gaz

Tak siê zastanawiam czemu na rynku (detalicznym dla kowalskiego) nie ma
dostêpnych urz±dzeñ typu sprê¿arka,
agregat pr±dotwórczy itp. napêdzanych gazem?
Oprócz tego, ¿e gaz jest tañszy ,przemawia za tym chocia¿by wy¿sza
wydajno¶c, bo chyba silnik gazowy o takiej samej pojemno¶ci jest
sprawniejszy od benzynowego.
Czy tu wgrê wchodz± tylko wymogi bezpieczeñstwa?
Reply to
dr_indy
Loading thread data ...
U¿ytkownik <dr snipped-for-privacy@not.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:hj493h$jpn$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Dwusuwa na gaz raczej nie przerobisz, a takich silników trochê jest przy zasilaniu niewielkich urz±dzeñ. Czterosuwa mo¿na, ale chyba graj± to wzglêdy ekonomiczne i bezpieczeñstwa. Nie da siê bezpiecznie w urz±dzeniu przeno¶nym doinstalowaæ zbiornika na gaz, a zw³aszcza zaworów na tym¿e zbiorniku (musia³yby byæ jako¶ os³oniête, ¿eby nie uszkodzi³y sie w czasie transportu). W dodatku dochodzi wielko¶æ takiej instalacji (parownik, reduktor) oraz konieczno¶æ podgrzania parownika. A w takich urz±dzeniach raczej nie ma ch³odzenia silnika wod±, któr± mo¿na wykorzystaæ do podgrzania parownika. Z kolei du¿e agregaty pr±dotwórcze i sprê¿arki napêdza diesel. Mo¿e to w³a¶nie dlatego? Tomek
Reply to
Tomek
Witam W większości urządzenia przenośne z silnikami spalinowymi, tankuje się z kanistra, taka jest praktyka, czasem wręcz konieczność. Teoretycznie użytkowanie przenośnego "kanistra" z gazem, można sobie wyobrazić, jednak bezpieczeństwo takiego rozwiązania w praktyce jest IMO trudne do realizacji. PP
Reply to
PL(N)umber_One
U¿ytkownik "PL(N)umber_One " snipped-for-privacy@gazeta.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:hj4ek5$c6a$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
a zwyk³a butla z reduktorem po³±czona z wê¿em? Teraz sobie przypmnia³em, ¿e jest parê takich urz±dzeñ np. wózki wid³owe, a wiêksze to np. roz¶cie³acze masy bitumicznej.
Reply to
dr_indy
dr snipped-for-privacy@not.pl pisze:
A jak to wygląda ze strony podatków?
Czy paliwo użyte do napędzania np. sprężarki czy motopompy musi być oakcyzowane tak jak paliwo do samochodów, czy może być taniej (np. tak jak olej opałowy).
Nie wiem jak teraz wyglądają stawki akcyzy, ale może stąd mniejsza opłacalność takich instalacji w stacjonarnych urządzeniach niż w pojazdach?
Reply to
Tomasz Pyra
U¿ytkownik "Tomasz Pyra" snipped-for-privacy@spam.spam.spam> napisa³
Musi, akcyza jest na paliwa wykorzystywane do napedu silnikow.
Specjalna niska stawka jest paliwa wykorzystywane do produkcji pradu - wiec nie motopompa, ale generator elektryczny i pompa elektryczna :-)
J.
Reply to
J.F.
Dnia Wed, 20 Jan 2010 13:03:25 +0100, J.F. napisał(a):
Specjalna niska stawka w tym wypadku to zero :) Ale sam prad jest opodatkowany akcyza - z wyjatkiem wytwarzanego ze zrodel odnawialnych. Teoretycznie wiec spalajac olej rzepakowy, ani za olej ani za prad nie trzeba bulic, co od razu rodzi pytane - czy jak podepne do elektrycznego samochodu agregat pedzony rzepakiem, to nie musze placic akcyzy?
Reply to
Jaroslaw Berezowski
Pod warunkiem ze olej wyprodukowany zgodnie w ustawa o biopaliwach, a tam cala masa wymogow - rejestracje, kontraktacje itp ..
J.
Reply to
J.F.
i w takim wózku wid³owym musisz mieæ uprawnienia na zmiane butli. Osobi¶cie jako¶ nie wyobra¿am sobie ¿eby na kosiarce woziæ butle z gazem, poprostu niepraktyczene. Nie wspomne ju¿ o przeno¶nych urz±dzeniach przeno¶nych. We¼ te¿ pod uwagê, ¿e w takich urz±dzeniach typu kosiarka/agregat pr±dotwórczy zu¿ycie paliwa jest stosunkowo niewielke i nie ma sensu komplikowaæ sobie u¿ytkowania jescze gazem. Zysk niewielki nak³ad pacy spory.
pozdr.
Reply to
Henio

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.