Sposób ??czenia zbrojenia z geosyntetyków z tzw.

Właśnie poprawiam projekt. Dotyczył on wykorzystania geosyntetyków do
zbrojenia nasypu posadowionego na słabym podłożu. Zadane miałem aby
lico nasypu obudowane było koszami siatkowo-kamiennymi. W tym akurat
przypadku geosyntetyku nie zawija się, ale łączy się w jakiś sposób z
tymi koszami.
No i czy ktoś byłby w stanie mi powiedzieć jaki to system, na czym
polega i czy mógłby podać jakiś odnośnik do strony, gdzie się o tym
wspomina, najlepiej z rysunkami?
Reply to
slaviusanonim
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.