tranzystor bipolarny

Badałem na laboratoriach tranzystor oznaczony BC211-10 i w charakterystyce
wyjścia prąd kolektora rośnie jak w przebiciu lawinowym dla napięcia
kolektor-emiter 5V. Znalazłem opis tego tranzystora i dla odpowiednich
wartości prądu bazy i kolektora takie napięcie powinno być dużo wyższe.
Teraz pytanie : czy to jest rzeczywiście przebicie lawinowe?, z
charakterystyki którą otrzymałem wynika że tak prąd ładnie rośnie jak w
książkach(jak ktos chce to moge wyslac swoje dane i wykresy w excelu) i
jeśli to jest przebicie lawinowe to co mogło tak zaniżyć wartosc napięcia,
za wszelkie opinie z góry dziękuje prosze też o podpowiedzi gdzie sie z
takim problemem udać
Reply to
Krzysztof Słowiński
Loading thread data ...
odpowiedz sensowna brzmi: poprzednia grupa studentów. Czytaj wy³adowanie elektrostatyczne mog³o go mu zrobiæ przebicie tu lub ówdzie. Masz inny egzemplarz? Mo¿e co¶ z przyrz±dami... ale ma³o prawdopodobne.
CosteC
Reply to
CosteC
U¿ytkownik "CosteC" snipped-for-privacy@konto.nielubiespamu.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:dufhfl$1p2$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
BC211 elektrostatyk± sie nie ubije, ale poprzedni± grup± studentów mo¿na ubiæ wszystko, od przyrz±dów pomiarowych pocz±wszy, na nawet takich wydawa³oby siê idiotoodpornych urz±dzeniach, jak opornica suwakowa skoñczywszy (na w³asne oczy widzia³em k³êby dymu z takiej buchaj±ce - by³o to na pierwszej laborce na moich studiach, która by³a zarazem pierwszym kontaktem z ¿ywym obwodem dla ca³ego mnóstwa licealistów, którzy poszli studiowaæ elektronikê "bo to taki presti¿owy kierunek"), wiêc temu tranzystorowi bym du¿ysz szans nie dawa³. Swoj± drog± w³a¶ciwsz± grup± dla tego pytania by³aby pl.misc.elektronika
J.
Reply to
Jarek P.
On Mon, 6 Mar 2006 10:23:31 +0100, "Jarek P."
elektrostatyka nie, ale to jest bardzo "slaby" tranzystor i ubic go naprawde latwo ..
Ale 5V .. za duzo na ubity, za malo na sprawny.
Moze nie zauwazyles ze zakres miernika jest 100V ?
J.
Reply to
J.F.

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.