wanna akrylowa - czym naprawić dzuirę

Czołem.
Czy w warunkach amatorskich da się naprawić głębokie na kilka mm
uszkodzenie w wannie akrylowej ? Mam pod ręką biały ABS.
Reply to
PeJot
Loading thread data ...
snipped-for-privacy@o2.pl pisze:
Są gotowe zestawy naprawcze składające sie z włókna szklanego, odpowiedniej żywicy chemoutwardzalnej oraz ścierniw do wyszlifowania i wypolerowania miejsca naprawy po których zastosowaniu podobno nie ma śladu po naprawie, jednym zestawem można naprawić dziury na wylot o powierzchni bodajże do 2cm2. Biorąc pod uwagę koszt wanny osobiście nie kombinowałbym z własnymi klejami bo i efekt może być nie najlepszy i trwałość niepewna.
Reply to
Padre_peper

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.