wypływ wody z rury

Loading thread data ...
Z równania Bernoulliego
formatting link
tylko uwzględnić straty na długości i straty lokalne.
Reply to
Slavius
awow napisał
To ciśnienie w miejscu swobodnego wypływu wody z rury zrównuję się z ciśnieniem atmosferycznym. W miejscu początkowym jest takie jakie wynosi suma oporów liniowych i miejscowych wynikających z załamań trasy i zainstalowanej armatury na danym rurociągu. Nie jest to wielkość stała a zmienna w zależności od wielkości przepływu. Przy większym założonym przepływie ta wielkość wzrasta. Wynika z tego tzw. charakterystyka rurociągu. Jeżeli do tego dobierzesz zespół pompowy np. klasycznej pompy wirowej to ten zespół pompowy także ma swoją charakterystykę. Przy mniejszych oporach taki zespół pompowy może przepompować więcej przy mniejszym ciśnieniu w skrajnym przypadku nawet więcej niż zezwala producent pompy. Wtedy trzeba przymknąć zawór (zasuwę) na tłoczeniu żeby nie wychodzić poza dozwolone parametry. Przy większych oporach ten sam zespół pompowy przetłoczy przez dany rurociąg mniej. Z tego wynika tzw. charakterystyka pompy. Wielkość przepływu dla danego zestawu rurociąg - pompa jest na przecięciu sie tych dwóch charakterystyk. Od samej średnicy rury nie zależy ciśnienie na początku bo to także zależy od jego długości armatury itp. Wszystko też zależy czy woda w rurociągu płynie pod wpływem siły grawitacji czy też przepływ jest wymuszony przez pompę. W zależności od tego co napisałem powyżej do wstępnych obliczeń można przyjąć liniową prędkość od 0,5 m/s przez 1,1 lub 1,2 m/s nawet do 2 m/s lokalnie w rurociągach w obrębie pompowni. Uwzględniając pole powierzchni rurociągu o danej średnicy i prędkość liniową możesz w przybliżeniu określić ile wody przepłynie Ci daną rurą lub dobrać średnicę gdy znany masz zadany przepływ.
Pozdrawiam Marian Janaś
Reply to
invalid unparseable
Użytkownik "awow" napisał w wiadomości news:gsg2hq$i1a$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Wypływa tylko pod działaniem ciśnienia atmosferycznego, to o predkości wypływu decydyje tylko róznica pomiędzy poziomem cieczy a otworem (wzór Torriciellego). Natomiast jesli wypływa nie tylko pod działaniem róznicy poziomów to a róznicy ciśnień to musisz znać tą różnicę ciśnień.
pozdrawiam Tomek
Reply to
Tomek
Użytkownik "Tomek" <labeo7_USUN snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości news:gsmgng$sae$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Nie do końca to prawda. O prędkości przepływu decydują również opory przepływu, zarówno w rurce (czy czym tam płynie), jak i w punktach zmiany przekroju.
Reply to
Robert Tomasik
Użytkownik "Robert Tomasik" snipped-for-privacy@gazeta.pl napisał w wiadomości news:gsnvel$cs6$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Tak, ale autor w ogóle nie napisał czy wypływ jest tylko pod wpływem sił grawitacji czy też powoduje go dodatkowe ciśnienie. Ma to zasadniczy wpływ na oszacowanie strumienia masy. To czy uwzględnisz straty, współczynnik wypływu związany z rodzajem otworu wpłynie tylko na dokładność szacunku.
T.
Reply to
Tomek

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.