automatyczne badanie wody

Witam
Mieszkam nie daleko nie dużej rzeki. Rzeka posiada szereg elektrowni na
swej długości (prawie cały spadek zagospodarowany). W pobliżu jednej z
nich jest ujecie wody.
W dwóch miejscach na brzegu tej rzeki zauważyłem nie wielkie "domki" -
budynki murowane (jakieś 4x4 metry wysokość jakieś 3-3,5m). Te "domki"
są ulokowane blisko rzeki a z dala od innych obiektów ("domek 2" jest w
odległości co najmniej 1km od zabudowań). Te domki nie są stare "domek
1" ma z 20 lat a "domek 2" z 8. Na jednym z nich (nowszym) jest antena i
coś mruczy w środku, a drugi stoi w pobliżu elektrowni (jest wyższa) na
której też jest podobna antena. "Domek 1" sobie dokładniej obejrzałem i
zauważyłem 2 plastikowe rury prowadzące do rzeki (jakieś 12-15cm
średnicy). Obserwując ten budynek zostałem zaskoczony gdy w pewnym
momencie uruchomiło się coś w środku i słychać było jakby pompowanie wody.
Moje pytania są takie:
Czy w tych budynkach może być zautomatyzowana stacja badania wody?
Jeśli tak, to jakiego rodzaju badania się tam przeprowadza?
A jeśli nie są to stacje badania wody to co to może być?
dzięki
Szyk
Reply to
Szyk
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.