Gdzie kupić rurkę silikonową?

Witam Kolegów
Jak w temacie: gdzie kupić rurkę silikonową o średnicy wewnętrznej 12 do 14 mm
i ściance grubości 1 do 2 mm. Odcinki na jakie będzie cięta 30 do 40 mm. Rurka
nie musi być gładka, może przypominać harmonijkę.
Pozdrawiam Jacek.
Reply to
Jacek
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.