Gdzie polatać w Warszawie

Gdzie mozna polatać w Wawce?
Najlepiej z placem do startów i lądowań.
Model ma dużą prędkość lądowania i nie może za bardzo lądować w
trawie.(urywają sie stery)
Reply to
TAI
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.