głowica HB King 2 instrukcja

Poszukuję jak powyżej, dostałem rozbitka ze źle złożoną głowicą wirnika głównego i nie wiem czy aby nie jest niekompletna, guglanie nie naprowadziło na nic sensownego poza ogólnym,i zdjęciami.

Reply to
AlexY
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.