Li-ion

Witam
Mam pytanie dotycz±ce ogniw li-jon.
Gdzie mogê je kupiæ najtaniej. Znalaz³em jedynie w Arthobby.
Czy do silnika speed 400 7,2 V, zastosowaæ 2 czy 3 ogniwa?
Wydaje mi siê ¿e 2 ogniwa bêd± dawa³y za ma³e napiêcie, a
dla 3 ogniw bêdê musia³ wymieniæ regulator, który obs³uguje
do 8 cel. Bardzo proszê o pomoc :)
Reply to
Jacek M
Loading thread data ...
Witam Speeda 400/7,2 zasila³em z 2 LiIon i lata³ ca³kiem przyzwoicie z modelem ok 400g (¶mig³o sk³adane 6x3). Przy trzech ogniwach pop³ynie pr±d który szybko wykoñczy ogniwa. Pamiêtaj ¿e dla LiIon bezpieczny max pr±d wynosi ok 2C czyli dla ogniwa 2000mAh bêdzie to max 4A. Ja swoje do¶æ dobre LiIon kupowa³em nabywaj±c bateriê od notebooka za 250 PLN mia³em osiem ogniw. Przeszukuj±c archiwum grupy znajdziesz kilku kolegów sprzedaj±cych po dwa ogniwa du¿o taniej. pozdrawiam Tomek
U¿ytkownik "Jacek M" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:buem0i$aul$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Reply to
Tomasz Nawacki
Witam li polki mają tez w sklepie na
formatting link
Co do regulatora to musisz stosowac specjalny regulator do li polek. Pozdrawiam
Reply to
modelexpert
U¿ytkownik "Jacek M" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:buem0i$aul$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Witaj,
ja kupi³em lipolki na
formatting link
celê 1200mAh p³aci³em oko³o 9$ i 2,5$ za ca³± wysy³kê
pzdr Leszek
Reply to
Leszek Balcerek
Witaj.
Jak długo czekałeś na przesyłkę i jaką formę płatności wybrałeś. Pytam dlatego, że zamówiłem u nich te same ogniwa jakiś czas temu (ok. 4 tygodni) i ciągle czekam. Jako formę płatności wybrałem postal maney transfer. Jak to wyglądało w Twoim przypadku?
Pozdrawiam Paweł
Reply to
Timochenko
U¿ytkownik "Timochenko" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
robi³em w listopadzie. Postal money transfer chyba nie jest mo¿liwy u nas :-(
pzdr
Reply to
Leszek Balcerek
A ile mniej wiêcej wynios³a ciebie op³ata za przelew bankowy i w jakiej walucie go dokonywa³e¶ ?
Reply to
Skazoo Bemowo ErCe
Witam, w poście jest klasyczny przykład dlaczego modelarstwo RC w Polsce jest jakie jest czyli cena ogniwa za granicą 9 USD i 2,5USD transport natomias u nas 76,86zł i z 10 zł transport. Kiedy my wreszcie zejdziemy na ziemię... Modelarstwo to w końcu zdrowa rozrywka jak na nasze warunki... Piotr
Reply to
piojan
Mo¿e nie tyle zejdziemy tylko oderwiemy sie z ziemi. Takie ceny ci±¿± nam straszliwie :(
Reply to
Skazoo Bemowo ErCe
A ile mniej wiêcej wynios³a ciebie op³ata za przelew bankowy i w jakiej walucie go dokonywa³e¶ ?
Reply to
Leszek Balcerek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.