ln-5014 - prąd ładowania ???

Witam

Chciałbym się dowiedzieć od użytkowników ww. ładowarki, czy istnieje możliwość nastawienia podczas ładowania, ręcznie prądu ładowania? Domyślnie ładowarka oblicza sobie prąd na podstawie podanej pojemności prąd=1C, a gdyby zaistniała potrzeba ładowania prądem mniejszym, to czy wystarczy wpisać mniejszą pojemność pakietu ( ograniczy to prąd ładowania ), ale czy nie zmniejszy ilości ładunku "wsadzonego" do pakietu?

Dzięki za info Marcin

Reply to
Emo
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.