Jak się ma prąd do spaliny?

Tak się zastanawiam.
Czy ktoś może zetknął się z jakimś przelicznikiem (tabelą) silników
spalinowych i odpowiadających im silników elektrycznych?
Jest przecież wiele samolotów spalinowych które można przerobić na
elektryki. prąd
Pozdrawiam
Zbyszek
Reply to
Zbigniew Janusz
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.