Nie ma jak latanie na zboczu ;-)

formatting link
Piotr
formatting link
Reply to
Piotrp_de
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Mach" <mstrzelbicki_NOSPAM snipped-for-privacy@gazeta.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:d4gcki$d8s$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
A mnie nie podobaj± siê za bardzo takie ¿arty, mo¿e siê starzeje.
Pozdrawiam Andreas
Reply to
Andrzej
Andrzeju, nikt go przecie¿ nie obra¿a :) to¿ to cz³owiek taki sam jak inni
Reply to
mRqS
No nie wiem, może się wystarczająco nie zestarzałem, ale tu naprawdę nic powodującego zniesmaczenie nie mogę się dopatrzeć.
No ale może jestem porzesiąknięty tą niezbyt przychylną papieżom atmosferą kraju w którym żyję. Wypowiedzi przeciętnego człowieka tu i na ten temat można streścić do: "znów mamy propagatora średniowiecza..."
No cóż - co kraj to obyczaj. A tamten obrazek to od szwajcarów - tak pilnie już od wieków strzegących papieży i napewno bardziej katolickich niż niemcy...
Pozdrawiam Piotr
Reply to
Piotrp_de
U¿ytkownik "Piotrp_de" <piotrp snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Cze¶æ, Oj... jak to powiedzieæ aby nie namieszaæ.
S± rzeczy, symbole z których nie nale¿y ¿artowaæ.
A resztê mojego listu kasujê bo wtedy dopiero by siê w±tek NTG rozwin±³, czyli ciach, ciach...
Pozdrawiam Andreas
Reply to
Andrzej

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.