Odp: Zerwany gwint od świecy w OsMax 46 La - co z tym zrobić?

A tak na marginesie: w jakim sklepie można kupić taki silikon? Ja akurat potrzebuję do uszczelnienia silnik - tłumik - więc chyba więcej stopni C.

Reply to
Lukasz Stela
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.