Piasta

Witam!
Robi³ mo¿e kto¶ ,albo widzia³ stronkê na której by³o pokazane jak mo¿na w
prosty sposób zrobiæ piastê do ¶migie³ ?
Reply to
Hubold
Loading thread data ...
Witam
U¿ytkownik "Hubold" snipped-for-privacy@neostrada.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:espnlv$t0s$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Nie bardzo rozumiem po co chcesz robiæ piastê. Ma mieæ jakie¶ specjalne w³a¶ciwo¶ci techniczne? Bo je¿eli nie, to kup gotow± w którym¶ z dziesi±tków sklepów. Wykonanie samodzielne to gra niewarta ¶wieczki. Zaoszczêdzony czas przeznacz na latanie - bêdzie wiêcej po¿ytku.
Reply to
invalid unparseable
Użytkownik Marian napisał:
Widziałem opis beztokarkowy w budowlanym kupujesz rurke alu o odpowiedniej srednicy wew. , ucinasz ile potrzeba, nawiercasz 2 otworki i je gwintujesz
Reply to
AlexY

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.