Poszukuję instrukcji nadajnika Graupner FM 4014 (ponowienie)

Uprzejmie proszę posiadaczy instrukcji/manuala o podeslanie skanu manuala.
Wiem, że to leciwa aparatura ale może kto? ma do niej jakie? papiery nawet
jeżeli już jej nie używa.
Paweł J.
Reply to
Pawel
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.