PROMYK OBLATANY

No i po strachu zgodnie z porad± Pana Piotra Piechowskiego Promyk
wystartowa³ z ¶æ 65mm i kontem ok 2 stopnie. Loty s± spokojne praktycznie o
trymowania w locie. Opadanie znikome. Natomiast przy podej¶ciu do l±dowania
prze¿y³em ma³y szok po otworzeniu hamulców model praktycznie natychmiast
zacz±³ bardzo zwalniaæ.
Podziêkowania dla kolegów którzy upewnili mnie ¿e parametry podane w
dokumentacji modelu s± (nazwijmy je mylne).
Dla Pana Piotra za inspiracje do zakupu i porady przed oblotem, oraz
wszystkich kolegów modelarzy którzy odpowiedzieli na moje pytanie.
pozdrawiam Artur Sieczka
Reply to
Artur
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.