[RC] sterownie pull-pull

Wychodzi mi, że sterując za pomocą dwu nitek nalezy bezwzględnie zachować pewne geometryczne właściwośi układu, zwłaszcza kąty proste na dźwigniach, a i to nie daje gwarancji że nie pojawią się luzy w pewnych położeniach.

A czy może ktoś stosuje jakiś system kasowania luzu, na przykład poprzez włączenie w jedną z linek jakiejś naciągającej sprężynki?

Reply to
Jakub Witkowski
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.