skorpion

czy kto¶ z kolegów ma albo lata³ Skorpionem z modelmaking jak to lata
Reply to
Kola
Loading thread data ...
Jeszcze nie latałem, ale myślę że na weekend go zmontuję i będę próbował.
Reply to
Piotr Konopka

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.