Re: mini-helikopterek nie chce lata?


> > Te zabawki tak maja, trymer działa tylko wtedy kiedy masz uruchomiony
> > napęd tzn. dajesz gaz i kiedy zaczyna Ci się kręcić to musisz klikać na
> > trymer kierunku trzymanie go ciągle wciśniętym nic nie daje trzeba klikać.
> > Jak to nie pomoże to niestety, ale zabawka do wyrzucenia.
>
> próbowalem tak jak napisałeś. i nic. czy to może oznaczać że trymer w
> modelu się uszkodził? czemu on się tak kręci, a nie chce latać?
(pewne) wyjaśnienie sprawy
formatting link
Reply to
migawka migawka
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.