Re: Nowy!!

proponuje zacznij tu:
formatting link
- dzial prm dla poczatkujacych.
Reply to
Krzysztof J. Choroszko
Loading thread data ...
wszystko jest :) Krzysztof, dodaj u siebie link do FAQ aparatur, bo juz jest tam co poczytac. Kierujesz do Pitlaba tylko w sprawie kabelka. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert Gadomski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.