koszty

Loading thread data ...

.... No i inna do¶æ istotna

.......

1) kilka wieczorow na google 2) wieczor - dwa na PWM 3) cale zycie na uczenie sie 4) caly wolny czas na robienie i rozbijanie modeli

dla niecierpliwych

formatting link

Reply to
Krzysztof J. Choroszko

A looknij na moja stronke dzial Modelarstwo>Porady dla "nowych".

Reply to
Doman

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.