Silnik

Witam wszystkich grupowiczów,
Czy mo¿e mi kto¶ doradziæ w sprawie silnika spalinowego?
Potrzebujê silnik o niskim zu¿yciu paliwa (nie chodzi mi o ekonomie a
bardziej o d³ugotrwa³o¶æ lotu).
Reply to
Piotrek
Loading thread data ...
Ka¿dy silnik s³u¿±cy do napêdu modeli klasy F 2 A ale to max 2,5 ccm
Reply to
Roman B
U¿ytkownik "Piotrek" napisa³ w wiadomo¶ci
Mo¿e wyja¶niê, ¿e chodzi mi o d³ugotrwa³o¶æ lotu rzêdu godziny (kilku godzin). Wiem, ¿e jakim¶ wyj¶ciem jest zastosowanie du¿ego zbiornika paliwa ale w takim wypadku ro¶nie masa. Czy mo¿e okazaæ siê problemem ¿ywotno¶æ silniczka przy tak d³ugim locie?
Bêdê wdziêczny za wszelkie sugestie.
Reply to
Piotrek
Zajrzyj na stronę
formatting link
jest trochę o modelu, który przeleciał nad Atlantykiem w czasie ok.36 godzin. Tyle chyba Ci wystarczy ?
Reply to
Piotr Konopka
Kilka godzin to raczej nie. Ale jaka jest zywotnosc silnikow modelarskich ... rzedu 100h ?
J.
Reply to
J.F.
pytanie czy to ma byc benzynowy silnik czy jakis maly zarowy ?
----- Original Message ----- From: "Piotrek" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> To: snipped-for-privacy@newsgate.pl Sent: Tuesday, July 06, 2004 12:44 PM Subject: Silnik
Reply to
Marcin Juraszek
Dnia 6-07-2004 o godz. 16:02 Piotrek napisał(a):
Witam, te kwestie były poruszane w "Miniaturowym Lotnictwie" nestora modelarswa (już!) p. W.Shiera. Mimo upływu lat sporo wiedzy jeszcze da się stamtąd wykorzystać. Co do zbiornika - było tam pokazane ciekawe rozwiązanie zbiornika nieciśnieniowego do tzw. modelu rekordowego. W lekkim stelażu np. z balsy lub odpowiednio ukształtowanym kadłubie (w śr.ciężkości) za zbiornik robi worek polietylenowy. Masa pomijalna w porównaniu z masą modelu. Oczywiście takie rozwiązanie trzeba przewidzieć na etapie konstruowania modelu. Ciekawostką jest też że do lotów długo dystansowych w owym okresie (czyli jakieś dwadzieścia parę tal temu) najczęściej używane były samozapłony. Dzisiaj są to głównie benzyniaki.
PZDR ZD

---------------------------------------------------- Niektórzy już mają! I Ty tez możesz go dostać! Pośpiesz się - wielki finał już 12 lipca!
formatting link
Reply to
Zbyszek Denis

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.