[SPRZEDAM] balanser Shark PB-5, samolot GWS Twin E-Starter oraz serwa GWS

Witam,
w ramach robienia porz±dków i modernizacji hangaru sprzedajê na Allegro:
- z³o¿ony samolocik GWS Twin E-Starter D300HT w bardzo dobrym stanie.
- u¿ywane serwa GWS NARO/STD - 2 szt. w komplecie w bardzo dobrym stanie.
- ma³o u¿ywany balanser Shark PB-5 v2.0B w idealnym stanie.
Link do aukcji:
formatting link

Zapraszam do licytacji!
Reply to
Ladziak
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.