Styrodur

Witam!
Gdzie kupiæ (Toruñ, Bydgoszcz) Styrodur ... o ile dobrze pamiêtam nazwe.
Lekko ró¿owy kolor, podobne do styropianubardziej, podobne do panki., ale
nie kruszy siê tak,
Chce z tego zrobiæ podstawê, skrzynke transportow± do modelu.
Co¶ podobnego co u¿ywaj± do transportu modeli w F3A.
Pozdrawiam
Marek
GG:1299639
***
formatting link
***
Reply to
Marek
Loading thread data ...
Niewielkie ilo¶ci mo¿na dostaæ (odkupiæ) w wiêkszo¶ci firm zajmuj±cych siê reklam± zewnêtrzn±. (w Toruniu Waran, ¦wiat Reklamy, w Bydgoszczy np. Japi)
Reply to
hrabioz
Witam!
.... i dziêkuje za wskazanie ¼ród³a ! ! ! ( a ja szuka³em tego po sk³adach budowlanych ) Wielkie dziêki ! ! !
Pozdrawiam Marek GG:1299639 ***
formatting link
***
Reply to
Marek
Witam.
...
... W składach budowlanych także i to znacznie taniej. Nazwa firmowa Austrotherm. Powodzenia!
Sebastian
Reply to
artmediaWYTNIJTO

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.