szybowiec

Witam
swego czasu na allegro widzia³em model szybowca czeskiego . Mam taki model
ale bez lotek a szuka³bym koñcówek skrzyde³ z lotkami , trochê nie chce mi
siê robiæ :)
Marek S
Reply to
Marek S
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Marek S" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:fhmnr0$c7d$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
To¿ to "latacz" nie modelarz ;-)
Pozdrowienia! Tomek
Reply to
Vex

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.