Trojany rozsylane ze strony modelarz.com

Witam
Od jakiego¶ czasu ze strony
formatting link
rozsy³ane s± trojany. Wy³apuje
je antywirus avg.
Od sierpnia podczas ka¿dorazowej próby wej¶cia na stronê próbój± dostaæ do
mnie:
- Trojan horse PSW.Ldpinch.MUX
- Trojan horse Downloader.Generic5.QBH
- Trojan horse PSW.Banker4.AYG
Pozdrawiam
Pawe³
Reply to
Pawel
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Pawel" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:fcc970$o9d$ snipped-for-privacy@news.wp.pl...
Potwierdzam, ostatnio dostawalem od Norton AV komunikaty o probie uruchimienia downloaderow trojanow z tej strony i - niestety - odpuscilem sobie igranie z ogniem... Nie wchodze.
Reply to
Ladziak
U¿ytkownik "Pawel" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:fcc970$o9d$ snipped-for-privacy@news.wp.pl...
Potwierdzam, a w zasadzie potwierdza mój nod32 :-))
pozdrawiam, qrdl
Reply to
qrdl

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.