Turbina na modelu szybowca :-)

formatting link

6,5Mb

Pozdrawiam Piotr

Reply to
Piotrp_de
Loading thread data ...

No tak - kojarzymy szybowce z czymś lekkim bujajacym się od niechcenia w chmurach, a tymczasem dzięki swej aerodynamicznej doskonałości i małej powierzchni czołowej potrafią rozwijać niezłe predkości.

No i w przeciwieństwie do "latających cegłówek" czyli modeli jetów zgaśnięcie silnika w locie nie jest problemem :)

Reply to
Piotr Konopka

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.