Zasialnie do DragonFly 4

Witam i
Zwracam się do grupowiczów w sumie poraz drugi, bo nie sądzę by nie było tu
"lataczy" użytkowników helikopteów DragonFly4.
Mam zapytanie, czy ktoś z Kolegów stosował może stosuje zasilnie do Dragona
zamiast pakietu 7xAAA o napięciu 8,4V o wyższym napieciu np. 3x Li-on lub
Li-pol o napieciu 10,8V lub pakietu 9,6V w przypadku 8xAAA i czy
podniesione napięcie o 2,4V nie spowoduję
uszkodzenia elektroniki, która fabrycznie przewiduje 8,4V.
Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję.
Pozdrawiam Zdzislaw
----------------------------------------------------------------------
Najwiekszy czat w Polsce!!! >>>
formatting link
Reply to
Tramp
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Tramp" snipped-for-privacy@poczta.fm napisa³ w wiadomo¶ci news:001701c62a5d$e6f6d8e0$ snipped-for-privacy@primnet.bolkow.net...
Dragona
Witam wszystkich
Niestety na³adowany Li-Poly 3S ma napiêcie prawie 12.6V, a to ju¿ du¿a ró¿nica. Z moich eksperymentów wynika³o, ¿e elektronika E-Sky (Feda Dragonfly FP) wytrzyma³a trzy Li-Pole, ale to by³o tylko kilka lotów. Wystarczaj±c± korzy¶ci± by³o latanie na pakiecie 2S. Nawet potwierdzenie od innego u¿ytkownika Dragonfly'a o dopuszczalno¶ci Li-Poly 3S nie da Ci jednak gwarancji - te chiñskie zabawki maj± zdumiewaj±cy rozrzut osi±gów i w³asno¶ci, do tego dochodzi ró¿nica warunków u¿ytkowania (przy wy¿szych temperaturach mo¿esz "ugotowaæ" BEC). 8 ogniw NiMH nie powinno byæ problemem, niestety zwiêksza masê ca³o¶ci. W przypadku bardziej agresywnych lotów postêpowych zwiêkszone napiêcie pakietu powoduje oczywi¶cie du¿y wzrost poboru pr±du i zu¿ycia silnika, no ale to ju¿ s± oczywisto¶ci.
Pozdrawiam Jarek
Reply to
invalid unparseable
Dziękuję za odpowiedź podobnie domyślałem się, ale zawsze to warto upewnić się u bardziej doświdczonych Kolegów, przed spowodowniem, że zabawka przestanie działać. Zapytałem dlatego, gdyż będzie potrzeba dokupienie lub zmontowania drugiego pakietu i pomyslałem o Li-Polu, ale jednak rozsądniej bedzie dokupic coś o większej pojemności niż to 700 czy 750mA w oryginale.
Pozdrawiam Zdzislaw
-------------------------------------------------------------------- Szukasz kumpli ze studiow?
Reply to
Tramp

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.