3D

Loading thread data ...

S.L snipped-for-privacy@wp.pl napisał(a):

Zależy czego oczekujesz od programu. Więcej na ten temat na stronie

formatting link
.

Przykłady części robionych w róznych programach znajdziesz tu:

formatting link
Tam też znadziesz adresy do producentów programów.

Ja używam w pracy SolidWorks'a od 1997 roku.

Pozdr.

Reply to
Wlodzimierz

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.