Animacje mechanizmów

Pokazane są na tej stronie animacje rozmaitych ciekawych mechanizmów.
Tu przykład przekładni, którą podobno obliczono w sposób przybliżony
i nawet nie wiadomo czy istnieje dokładne matematyczne rozwiązanie:
formatting link

Jest też program do obliczania obiegów termodynamicznych:
formatting link

WM
Reply to
WM
Loading thread data ...
Użytkownik "WM " snipped-for-privacy@gazeta.SKASUJ-TO.pl>
Fajne, tylko gdzie tu przekladnia jest :-)
J.
Reply to
J.F.
J.F. <jfox snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisał(a):
W przekładni planetarnej (symetrycznej) koło żółte jest w środku.
formatting link
niesymetrycznej, aby było w środku, trzeba chyba dodatkowo koło żółte połączyć z osią sprzęgłem ,np takim:
formatting link
WM
Reply to
WM

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.