koła łańcuchowe pilne!!!

Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu tego oznaczenia: D40B19 lub namiary na jakąś normę gdzie to znajdę w sieci. oznaczenie to pochodzi z amerykańskiej dokumentacji i zależy mi w zasadzie tylko na liczbie zębów...

  • - podwójne koło łańcuchowe z przesuniętą piastą - tyle mogę zobaczyć Z góry wielkie dzięki za pomoc!
Reply to
kanti" <nakoneczny(wytnij
Loading thread data ...

O to chodzi?:

formatting link
zebow.

Reply to
melon
Reply to
kanti" <nakoneczny(wytnij

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.