nomogram do oporów w instalacji sprężonego powietr

Straaaasznie potrzebuje pilnie nomogram do obliczania oporów w instalacji
sprężonego powietrza. Ktoś by mi użyczył? Jakiś skan z książki, albo
jakoś... (rury miedziane)
A może gdzieś w sieci jest?
Reply to
Łagoda
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.