Re: Jakie uprawnienia SEP do podpiecia kuchenki?

ale kuchenkę elektryczną to wpiąć wtyczkę do gniazdka, chyba żadne cuda?
Ostatnimi czasy kuchenki bywają trójfazowe, osobno płyta, osobno
piekarnik. Przy 400V lepiej fazy z zerem i uziemieniem nie pomylić.
Pozdrawiam - Mirek
Reply to
mirek.wu
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.