Zasilanie 500V

Nie tak dawno była zmiana napięcia z 220 na 230 V 380 na 400V. Niektóre zakłady (kopalnie) mają zasilanie 500V. Czy to napięcie 500V też zostało podwyższone, czy zostało bez zmian? Jacek

Reply to
Jacek
Loading thread data ...

W dniu 2015-12-02 o 20:25, Jacek pisze:

O ile pamiętam ze zwiedzania kopalni w Bochni, to tam było 550 V. Skądinąd co to za standard 500 V ?

Reply to
PeJot

W dniu 2015-12-02 o 20:59, PeJot pisze:

Sieć trójfazowa z izolowanym punktem neutralnym transformatora 500 V to standard w górnictwie. Są też stosowane napięcia 1000 i 3300V.

formatting link
bo nie wiem, czy 500V w górnictwie po podwyższeniu 220 na 230V zostało nadal 500, czy poszło też w górę. Jacek

Reply to
Jacek

W dniu 2015-12-03 o 03:42, Jacek pisze:

Dotychczas sieci IT kojarzyły mi się ze szpitalami.

Reply to
PeJot

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.